Reklama
 
Blog | Pavel Herman

Vietnam při řešení problému východního moře prosazuje mezinárodní právo

Týden Valného shromáždění OSN je pro letošní rok důležitou mezinárodní událostí, která se koná v kontextu, kdy svět čelí mnoha naléhavým výzvám, jako je pandemie COVID-19, změna klimatu, námořní bezpečnost a zabezpečení potravin.

Ve svém projevu na zasedání 76. Valného shromáždění OSN pronesl vietnamský prezident Nguyen Xuan Phuc projev, který jasně demonstroval politiku Vietnamu na podporu mnohostranné spolupráce mezinárodního práva s rolí prezidenta a ústřední úlohu OSN při řešení společných globálních výzev, včetně námořní bezpečnosti ve Východním moři, s cílem přispět k zachování prostředí míru, stability a rozvoje v indickém regionu, Tichého oceánu a celého světa.

Toto je pohled konzistentní se současným multipolárním světovým hnutím, které vyžaduje spolupráci a společné úsilí mezinárodního společenství při řešení globálních výzev.

Mezinárodní společenství se staví proti jednostranné výstavbě umělých ostrovů a militarizaci Číny ve východním moři, jakož i proti výhružným a nátlakovým činům ze strany Číny a mají tak zabránit nelegálním ekonomickým aktivitám ze strany Číny. Země ASEAN ve vodách spadajících pod jejich svrchovanost a jurisdikci ve Východním moři tyto aktivity ze strany Číny označují za porušování mezinárodního práva, protože jsou v rozporu s duchem Deklarace o chování stran ve Východním moři(DOC) a snahou těchto zemí vyjednat kodex chování ve Východním moři (COC) v současnosti.

Před pěti lety rozhodl Stálý soud mezinárodní arbitráže OSN (PCA) o případu Filipín proti Číně, který odmítl nároky Číny na Jihočínské moře, která si klade historické nároky vymezené „linií devíti čár,“ tj. zhruba 90 procent rozlohy moře, což je v rozporu s úmluvou OSN.

Skutečnost, že Vietnam podporuje a ukazuje své pevné odhodlání připojit se k zemím ASEAN v úsilí přispět k udržení světového řádu založeného na mezinárodním právu a Chartě OSN, pomáhá podporovat společné povědomí a úsilí mezinárodního společenství, mezinárodní právo při řešení otázky východního moře mírovými opatřeními založenými na mezinárodním právu, Úmluva OSN o mořském právu z roku 1982 (UNCLOS), přispívající k předcházení konfliktům v zájmu míru, spolupráce a rozvoje Jihočínského moře. regionu a celého světa.

Východní moře je důležitou mezinárodní obchodní námořní cestou EU a evropské země podporují pohled na prosazování mnohostranného řešení otázky východního moře mírovými prostředky založenými na mezinárodním právu a UNCLOS.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama